IETEICAMIE RAKSTI

Informācijas aģentūras ieteicamo rakstu saraksts, sadalīts sekojošās kategorijās: 1.Eksistenciālā filozofija, 2. Psiholoģija, pedagoģija, 3. Veselība, 3.1. Vakcinācija, 4. Politika, 5. Manipulatīvās metodes, 6. Notikumu analītika, 7. Globālās cīņas analītika, 8. Eksistenciālā analītika, 9. Intervijas, 10. Izteikumi, 11. Uzrunas, 12. Ekonomika, 13. Vēsture, 14. Stāstījumi, 15. Pētījumi, 16. Klasika, 17. Lekcijas, 18.0. Notikumi, 18.1. “Bēgļi”, 18.2. Ukraina, 18.3.Sīrija, 18.4. TTIP, 18.5. Hilarija Klintone, 18.6. Ziemeļkoreja, 18.7. COVID19, 19. Publicistika, 20. Grāmatas, 21. Māksla, 22. Mode, 23. Autortiesības, 24. Valoda, 25. Lauksaimniecība, 26.0. Latvija, 26.1. Latvija globālās cīņas kontekstā, 26.2. Latvijas notikumu analīze, 26.3. Latvijas notikumi, 27.0. Bērni, 27.1. Par bērnu aizsardzību, 27.2. Ierēdņu agresija pret bērniem, 27.3. Par bērnu tirdzniecību, 27.4. Bērnu maitāšana, 27.5. Vardarbība pret bērniem, 28. Homoseksuālisms, pedofilija.

1.Eksistenciālā filozofija
Austrumu būtība un cilvēku izaugsmes problēma https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/austrumu-butiba-un-cilveku-izaugsmes-problema/
Kāpēc tiek iznīcināti sabiedrības ideāli https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/16/kapec-tiek-iznicinati-sabiedribas-ideali/
Audzināšana un valsts pārvaldīšana https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/audzinasana-un-valsts-parvaldisana/
Teātra maģiskā būtība https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/20/teatra-magiska-butiba/
„Bagātības (uzplaukuma) teoloģija” un kristietības gals Rietumos https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/bagatibas-uzplaukuma-teologija-un-kristietibas-gals-rietumos/
Par aristokrātiskas uzvedības pamatiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/par-aristokratiskas-uzvedibas-pamatiem/
Par dzīves jēgu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/16/par-dzives-jegu/
Ekonomika domāta vergiem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/31/ekonomika-domata-vergiem/

2. Psiholoģija, pedagoģija
Par mūsdienu lasīt/rakstīt prasmes problēmām un videouztveres degradējošo dabu https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/04/par-musdienu-lasit-rakstit-prasmes-problemam-un-videouztveres-degradejoso-dabu/
Par mūsdienu audzināšanas problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/par-musdienu-audzinasanas-problemam/
Par mūsdienu draudiem dvēselei un ķermenim https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/06/par-musdienu-draudiem-dveselei-un-kermenim/
Trīs skolas elementi: audzināšanas, mācību un administratīvais https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/tris-skolas-elementi-audzinasanas-macibu-un-administrativais/
Darba nozīme psihiskajā attīstībā un audzināšanā https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/07/darba-nozime-psihiskaja-attistiba-un-audzinasana/
Kāpēc rodas tik daudz psihu? https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/kapec-rodas-tik-daudz-psihu/
Par funkcionālo analfabētismu un izglītības degradāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/par-funkcionalo-analfabetismu-un-izglitibas-degradaciju/
Vecāku pedagoģija jeb bērnu audzināšanas pamatprincipi https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/18/vecaku-pedagogija-jeb-bernu-audzinasanas-pamatprincipi/
Par cilvēka “slinkajām” smadzenēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/par-cilveka-slinkajam-smadzenem/
Gadžetomānu paaudze jeb kāpēc jaunieši savā vairumā ir arvien egoistiskāki un nezinošāki https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/29/gadzetomanu-paaudze-jeb-kapec-jauniesi-sava-vairuma-ir-arvien-egoistiskaki-un-nezinosaki/
Kāpēc nevajag lietot Facebook, Instagram, Twitter un citus negodprātīgus sociālos tīklus https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/28/kapec-nevajag-lietot-facebook-instagram-twitter-un-citus-negodpratigus-socialos-tiklus/

3. Veselība
Par alkohola un cigarešu nāvējošo ietekmi https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/par-alkohola-un-cigaresu-navejoso-ietekmi/
Alus lietošana izraisa neauglību, impotenci un padara vīriešus sievišķīgus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/alus-lietosana-izraisa-neauglibu-impotenci-un-padaru-viriesus-sieviskigus/
Par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-palmu-ellas-kaitigo-ietekmi-uz-cilveka-veselibu/
Fruktoze izraisa aptaukošanos https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/fruktoze-izraisa-aptaukosanos/
Ģenētiski modificēta pārtika izraisa nopietnus veselības traucējumus https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/05/genetiski-modificeta-partika-gmo-izraisa-nopietnus-veselibas-traucejumus/
Par “E” vielām, jeb t.s.”pārtikas piedevām” https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/904/
Kas patiesībā ir cigaretēs? Šokējoši! https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/kas-patiesiba-ir-cigaretes-sokejosi/
Mērenās ex-alkoholiķes pārdomas jeb kā bērnus padara par alkoholiķiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/merenas-ex-alkoholikes-pardomas-jeb-ka-bernus-padara-par-alkoholikiem/
Par vīna un “kulturālās iedzeršanas” kaitīgumu https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/par-vina-un-kulturalas-iedzersanas-kaitigumu/
Alkohols – sabiedrības nogalināšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/
Sejas masku lietošanas lietderīguma analīze jeb izvērsts sejas masku lietošanas kaitīguma pamatojums https://infoagentura.wordpress.com/2020/11/02/sejas-masku-lietosanas-lietderiguma-analize-jeb-izversts-sejas-masku-lietosanas-kaitiguma-pamatojums/
Tetovējums – ļaunu, glupu, kompleksainu cilvēku pazīme https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/tetovejums-launu-glupu-kompleksainu-cilveku-pazime/

3.1. Vakcinācija
Trīs iemesli kādēļ vakcinēties pret COVID19 ir bīstami https://infoagentura.wordpress.com/2021/03/08/tris-iemesli-kadel-vakcineties-pret-covid19-ir-bistami/
Izvērsts eksperta skaidrojums, kādēļ vakcinēties var būt bīstami (jo īpaši pret COVID19) https://infoagentura.wordpress.com/2021/06/07/izversts-eksperta-skaidrojums-kadel-vakcineties-var-but-bistami-jo-ipasi-pret-covid19/
Eksperta skaidrojums, kāpēc vakcīnas var un mēdz būt kaitīgas https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/21/eksperta-skaidrojums-kapec-vakcinas-var-un-medz-but-kaitigas/
Vakcinācija ir vienādojums ar daudziem nezināmajiem https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/22/vakcinacija-ir-vienadojums-ar-daudziem-nezinamajiem/
Nirnbergas kodekss par eksperimentiem ar cilvēkiem (tas, kuru COVID19 aizsegā sāk pārkāpt arī Latvijā) https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/22/nirnbergas-kodekss-par-eksperimentiem-ar-cilvekiem-tas-kuru-covid19-aizsega-sak-parkapt-ari-latvija/
Izdales materiāls cilvēku informēšanai par COVID19 vakcīnām un ierobežojumiem https://infoagentura.wordpress.com/2021/04/06/izdales-materials/

4. Politika
Valsts kā ģimene https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/valsts-ka-gimene/
Sabiedrības glābšanas tehnoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/30/sabiedribas-glabsanas-tehmologija/
Kā radīt masveida sabiedrisku kustību https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/ka-radit-masveida-sabiedrisku-kustibu/
Par globālo cīņu un tās metodēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/21/par-globalo-cinu-un-tas-metodem/
Kāpēc jābalso par kreisā spārna partijām? https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/kapec-jabalso-par-kreisa-sparna-partijam/
Raiņa Saeimas runa par kultūru, valsti un veikalnieciskumu https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/raina-saeimas-runa-par-kulturu-valsti-un-veikalnieciskumu/
Bumeranga efekts politikā https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/17/bumeranga-efekts-politika/
Liberāļi iznīcina konservatīvos https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/liberali-iznicina-konservativos/
Informatīvā kara pamati https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/informativa-kara-pamati/
Par kodolieročiem, kodollīdzsvara būtību un to, kāpēc ASV (NATO) pretraķešu aizsardzības sistēma apdraud visu pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/par-kodolierociem-kodollidzsvara-butibu-un-to-kapec-asv-nato-pretrakesu-aizsardzibas-sistema-apdraud-visu-pasauli/
Liekulības krīze (“I hear America singing”*) https://infoagentura.wordpress.com/2017/11/21/liekulibas-krize-i-hear-america-singing/
Kad sievietes sāk valdīt… https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/14/kad-sievietes-sak-valdit/

5. Manipulatīvās metodes
Par dezinformāciju un viltus ziņām. Kas tas ir? https://infoagentura.wordpress.com/2021/05/05/par-dezinformaciju-un-viltus-zinam-kas-tas-ir/
Sociālā regresa izpausmes jeb cilvēku debilizācijas un antidebilizācijas stratēģijas https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/06/sociala-regresa-izpausmes-jeb-cilveku-debilizacijas-un-antidebilizacijas-strategijas/
Par propagandu (krievu, vācu, amerikāņu) https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/par-propagandu-krievu-vacu-amerikanu/
Perversiju legalizācijas tehnoloģija („Overtona logs” sociālo izmaiņu modelis) https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/perversiju-legalizacijas-tehnologija-overtona-logs-socialo-izmainu-modelis/
10 cilvēku manipulācijas stratēģijas https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/09/10-cilveku-manipulacijas-strategijas/
Kā Lielbritānijas specdienesti muļķo pasauli jeb “populisms” – britu specideologu aktuālais mems cīņai ar sabiedrisko neapmierinātību https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/ka-lielbritanijas-specdienesti-mulko-pasauli-jeb-populisms-britu-specideologu-aktualais-mems-cinai-ar-sabiedrisko-neapmierinatibu/
Pēdējā varavīksne. (Medijpratība bērniem). https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/15/pedeja-varaviksne-medijpratiba-berniem/
Par cilvēku zombēšanas un apziņas vadības tehnoloģijām https://infoagentura.wordpress.com/2018/07/20/par-cilveku-zombesanas-un-apzinas-vadibas-tehnologijam/

6. Notikumu analītika
Par ASV vēlēšanu teātri 2020 un tā sekām pasaulei https://infoagentura.wordpress.com/2020/11/30/par-asv-velesanu-teatri-2020-un-ta-sekam-pasaulei/
Par notikumiem ASV: Baidenu ieceļ par prezidentu, sākas masveida politiskās represijas un cenzūra https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/21/par-notikumiem-asv-baidenu-iecel-par-prezidentu-sakas-masveida-politiskas-represijas-un-cenzura/
Par Tuvajiem Austrumiem, islāma pasauli, Turciju un nepieciešamību (necilvēcības draudu iespaidā) visiem cilvēkiem apvienoties https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/par-tuvajiem-austrumiem-islama-pasauli-turciju-un-nepieciesamibu-necilvecibas-draudu-iespaida-visiem-cilvekiem-apvienoties/
Par Krievijas ietekmi uz ASV prezidenta vēlēšanām https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/par-krievijas-ietekmi-uz-asv-prezidenta-velesanam/
Katara – globālā terorisma finansēšanas un vadības centrs https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/24/katara-globala-terorisma-finansesanas-un-vadibas-centrs/
Tiek gatavota globāla banku koncentrācijas nometne https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/tiek-gatavota-globala-banku-koncentracijas-nometne/
Piektais Reihs https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/piektais-reihs/
„Lielā Izraēla” anglosakšu ģeopolitikas aizsegā https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/liela-izraela-anglosaksu-geopolitikas-aizsega/
Pasaule zem ASV specdienestu un banku informatīvās „tupeles” https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/pasaule-zem-asv-specdienestu-un-banku-informativas-tupeles/
Islande: revolūcija baņķieru ietekmē https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/islande-revolucija-bankieru-ietekme/
„Finansu maitu liju” bizness, „tiesvedības koloniālisms” un Argentīnas precedents https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/finansu-maitu-liju-bizness-tiesvedibas-kolonialisms-un-argentinas-precedents/
Globālās oligarhijas globālās spēlītes, jeb Rotšildi pret Rokfelleriem https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/15/globalas-oligarhijas-globalas-spelites-jeb-rotsildi-pret-rokfelleriem/
„Jezuītu pavasaris” Vatikānā. Franciska I ievēlēšana par Romas pāvestu https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/jezuitu-pavasaris-vatikana-franciska-i-ievelesana-par-romas-pavestu/
Par Teksasas štata (ASV) separātiskajām tendencēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/par-teksasas-stata-asv-separatiskajam-tendencem/
ASV – vardarbības valsts https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/06/asv-vardarbibas-valsts/
Kas notiek Krievijā un kādi spēki grib nomainīt Putinu? https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/kas-notiek-krievija-un-kadi-speki-grib-nomainit-putinu/
Par Sergeju Magņicki, t.s.”Magņicka sarakstu” un t.s. “Magņicka likumu” https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/29/par-sergeju-magnicki-t-s-magnicka-sarakstu-un-t-s-magnicka-likumu/
Islāmistu “Islāma valsts” iznīcina Islāmu https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/islamistu-islama-valsts-iznicina-islamu/
Par Donalda Trampa pirmajiem prezidentūras mēnešiem https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-donalda-trampa-pirmajiem-prezidenturas-menesiem/
Par “Trampa efektu”: kā un kāpēc Donalds Tramps uzvarēja vēlēšanās un par iespējamo “Trampa efektu” Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/20/par-trampa-efektu-ka-un-kapec-donalds-tramps-uzvareja-velesanas-un-par-iespejamo-trampa-efektu-latvija/

7. Globālās cīņas analītika
Krievija cīņā ar ASV jau ir uzvarējusi, bet… https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/krievija-cina-ar-asv-jau-ir-uzvarejusi-bet/
ASV postindustriālās ekonomikas krahs https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/asv-postindustrialas-ekonomikas-krahs/
Par globālo krīzi un “jauno ekonomiku” https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/par-globalo-krizi-un-jauno-ekonomiku/
Kāpēc Krievija uzvar informatīvajā karā https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/kapec-krievija-uzvar-informativaja-kara/
ASV iznīcina pašu radīto pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/asv-iznicina-pasu-radito-pasauli/
NATO sper vēl vienu soli tuvāk trešajam pasaules karam https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/17/nato-sper-vel-vienu-solis-tuvak-tresajam-pasaules-karam/
Par laikmeta maiņu jeb kādas ir Krievijas priekšrocības pār Rietumvalstīm https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/par-laikmeta-mainu-jeb-kadas-ir-krievijas-prieksrocibas-par-rietumvalstim/
Jaunais “aukstais karš” ir 1000 reizes bīstamāks par iepriekšējo https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/25/jaunais-aukstais-kars-ir-1000-reizes-bistamaks-par-ieprieksejo/
Amerikā apspriež iespēju vienoties ar Krieviju pret Ķīnu https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/17/amerika-apspriez-iespeju-vienoties-ar-krieviju-pret-kinu/
Par Gruzijas mācību amerikāņu pakalpiņiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/19/par-gruzijas-macibu-amerikanu-pakalpiniem/
Kā atrisināt ilggadīgo Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/20/ka-atrisinat-ilggadigo-armenijas-un-azerbaidzanas-konfliktu/
Par Krievijas un Ķīnas tuvināšanos uz ASV agresīvās politikas fona https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/04/par-krievijas-un-kinas-tuvinasanos-uz-asv-agresivas-politikas-fona/
Ukraiņu politologs par ASV: Agresivitāte un histērija ir vājuma un nespēka pazīme
https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/ukrainu-politologs-par-asv-agresivitate-un-histerija-ir-vajuma-un-nespeka-pazime/
Kā stulbeņi apdala paši sevi: Ukrainas piemērs https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/ka-stulbeni-apdala-pasi-sevi-ukrainas-piemers/
Par ģeofiziskajiem ieročiem pret ASV https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/par-geofiziskajiem-ierociem-pret-asv/
Kā Krievija ar vienu raķetes šāvienu iznīcināja mītu par ASV militāro visvarenību https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/15/ka-krievija-ar-vienu-raketes-savienu-iznicinaja-mitu-par-asv-militaro-visvarenibu/
STRATFOR (ASV) direktors Dž. Frīdmens par ASV stratēģiskajiem plāniem Eiropā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/stratfor-asv-direktors-dz-fridmens-par-asv-strategiskajiem-planiem-eiropa/
Par valsts informatīvās telpas tehnoloģisko aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/par-valsts-informativas-telpas-tehnologisko-aizsardzibu/
Par specdienestu darbiniekiem, mēdijiem un Vladimira Putina dēmonizāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/par-specdienestu-darbiniekiem-medijiem-un-vladimira-putina-demonizaciju/
Vladimirs Putins – supervaronis https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/09/vladimirs-putins-supervaronis/
Krievijas difamācija https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/krievijas-difamacija/
Kā likvidēt Facebook monopolu? https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/04/ka-likvidet-facebook-monopolu/
Vladimirs Putins par kodoluzbrukuma draudiem Krievijai: “Pasaules sabiedrība dzīvo neziņā par to, kas notiek” https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/11/vladimirs-putins-par-kodoluzbrukuma-draudiem-krievijai-pasaules-sabiedriba-dzivo-nezina-par-to-kas-notiek/

8. Eksistenciālā analītika
Par humānāko pasaules valsti https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/par-humanako-pasaules-valsti/
Par anglo – amerikāņu krievu fašistu Aleksandru Duginu, slepenpolicijas un armijas slepeno cīņu un fašisma – nacisma okultajām un organizatoriskajām saknēm https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/par-anglo-amerikanu-krievu-fasistu-aleksandru-duginu-slepenpolicijas-un-armijas-slepeno-cinu-un-fasisma-nacisma-okultajam-un-organizatoriskajam-saknem/
Par civilizācijas norieta iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/par-civilizacijas-norieta-iemesliem/
Terorisms drīzumā var iznīcināt mūsdienu civilizāciju https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/24/terorisms-drizuma-var-iznicinat-musdienu-civilizaciju/
Filma par kapitālisma būtību un kapitālisma attīstības drausmīgajām perspektīvām https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/21/filma-par-kapitalisma-butibu-un-kapitalisma-attistibas-drausmigajam-perspektivam/
Laiks pamosties, savādāk katastrofa ir neizbēgama https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/laiks-pamosties-savadak-katastrofa-ir-neizbegama/
Par nacistu melno internacionāli https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/02/par-nacistu-melno-internacionali/
Cilvēkēdāju režīms, jeb kapitālisma mutācijas drūmās perspektīvas https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/cilvekedaju-rezims-jeb-kapitalisma-mutacijas-drumas-perspektivas/
Eksperiments: “ideāla dzīve” nogalina https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/29/eksperiments-ideala-dzive-nogalina/
Kurš pārvalda pasauli https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/kurs-parvalda-pasauli/
Antikultūra – civilizācijas slimība https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/04/antikultura-civilizacijas-slimiba/
Par “Krievu pasauli” https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/par-krievu-pasauli/
Par sliktām un labām tautām (amerikāņiem un krieviem) https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/29/par-sliktam-un-labam-tautam-amerikaniem-un-krieviem/

9. Intervijas
Par Rietumu totalitāro demokrātiju: Aleksandra Zinovjeva intervija (1999, Berlīne) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/20/par-rietumu-totalitaro-demokratiju-aleksandra-zinovjeva-intervija-1999-berline/
Jānis Gulbis par Pagātni, Tagadni un Nākotni… 1. & 2. daļa https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/janis-gulbis-par-pagatni-tagadni-un-nakotni/ ; https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/30/par-pagatni-tagadni-un-nakotni2-dala/
Latvijas sabiedrību aizsargā pats Krievijas pastāvēšanas fakts https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/objektivi-latvijas-intereses-ir-lai-krievija-pastavetu-un-lai-tur-butu-kaut-kada-kartiba/ ; https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/latvijas-sabiedribu-aizsarga-pats-krievijas-pastavesanas-fakts/
Liberālisma ideja sevi ir izsmēlusi. Vladimira Putina intervija The Financial Times 27.06.2019 pirms G20 samita (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2019/07/16/liberalisma-ideja-sevi-ir-izsmelusi-vladimira-putina-intervija-the-financial-times-27-06-2019-pirms-g20-samita-pilns-teksts/

10. Izteikumi
Vladimirs Putins: Dzīve mainās, bet patiesas vērtības ir vienas un tās pašas visos laikos https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/08/vladimirs-putins-dzive-mainas-bet-patiesas-vertibas-ir-vienas-un-tas-pasas-visos-laikos/
Pareizticīgo patriarhs: viendzimuma „laulību” legalizācija apdraud cilvēci https://infoagentura.wordpress.com/2014/02/24/pareizticigo-patriarhs-viendzimuma-laulibu-legalizacija-apdraud-cilveci/
Romas pāvests asi kritizē kapitālismu un noliedz pārmetumus „marksismā” https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/19/romas-pavests-asi-kritize-kapitalismu-un-noliedz-parmetumus-marksisma/
Gruzijas politiķe: Ir jābūt tik progruzīniskam, lai nebaidītos tapt nosauktam par prokrievisku https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/gruzijas-politike-ir-jabut-tik-progruziniskam-lai-nebaiditos-tapt-nosauktam-par-prokrievisku/
Donalds Tramps, tiekoties ar ASV lielāko mēdiju pārstāvjiem: “Šeit ir sanākuši melīgu, blēdīgu un nekrietnu mēdiju pārstāvji” https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/donalds-tramps-tiekoties-ar-asv-lielako-mediju-parstavjiem-seit-ir-sanakusi-meligu-bledigu-un-nekrietnu-mediju-parstavji/
Vladimirs Putins (par ASV): Ir grūti kaut ko sarunāt ar cilvēkiem, kuri jauc Austriju ar Austrāliju
https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/vladimirs-putins-par-asv-ir-gruti-kaut-ko-sarunat-ar-cilvekiem-kuri-jauc-austriju-ar-australiju/
Irānas prezidents: Kapitālismam draud sabrukums https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/iranas-prezidents-kapitalismam-draud-sabrukums/
Vladimirs Putins: Krievija ir militāri spēcīgāka par jebkuru potenciālo agresoru https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/vladimirs-putins-krievija-ir-militari-specigaka-par-jebkuru-potencialo-agresoru/
Polijas ārlietu ministrs: „Poļu – amerikāņu alianse ir bezjēdzīga, pat kaitīga” https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/polijas-arlietu-ministrs-polu-amerikanu-alianse-ir-bezjedziga-pat-kaitiga/
Pēteris Kļava: Rietumu demokrātija ir ar pedofilijas piegaršu https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/peteris-klava-rietumu-demokratija-ir-ar-pedofilijas-piegarsu/
Imants Ziedonis: Mēdiji ir debili un infantili https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/imants-ziedonis-mediji-ir-debili-un-infantili/

11. Uzrunas
Vladimira Putina runa Davosas e-forumā par tradicionālās pasaules kārtību https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/04/vladimira-putina-runa-davosas-e-foruma-par-tradicionalas-pasaules-kartibu/
Vladimira Putina uzruna par tradicionālo tikumisko vērtību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/vladimira-putina-uzruna-par-tradicionalo-tikumisko-vertibu-aizsardzibu/
Vladimira Putina uzstāšanās ANO Ģenerālās Asamblejas 70.sesijā (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/04/vladimira-putina-uzstasanas-ano-generalas-asamblejas-70-sesija-pilns-teksts/
Skandaloza Donalda Trampa uzstāšanās pēc pēdējām priekšvēlēšanu debatēm https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/skandaloza-donalda-trampa-uzstasanas-pec-pedejam-prieksvelesanu-debatem/
Donalda Trampa inaugurācijas runa (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/25/donalda-trampa-inauguracijas-runa-pilns-teksts/
ASV prezidenta Donalda Trampa uzruna par 2020.gada prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu (pilns teksts) https://infoagentura.wordpress.com/2020/12/17/asv-prezidenta-donalda-trampa-uzruna-par-2020-gada-prezidenta-velesanu-rezultatu-viltosanu-pilns-teksts/

12. Ekonomika
Latvijas ekonomisko problēmu cēlonis un ieskats plānveida ekonomikā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/latvijas-ekonomisko-problemu-celonis-un-ieskats-planveida-ekonomika/
Par ekonomikas nacionalizāciju: Sergeja Glazjeva priekšlikumi https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/22/par-ekonomikas-nacionalizaciju-sergeja-glazjeva-priekslikumi/
Ķīnas ekonomiskā brīnuma iemesli https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/kinas-ekonomiska-brinuma-iemesli/
Dienvidkorejas ekonomiskā brīnuma recepte https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/17/dienvidkorejas-ekonomiska-brinuma-recepte/
Ulmaņlaiku lauksaimniecības attīstības pieredze https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/ulmanlaiku-lauksaimniecibas-attistibas-pieredze/
WIR – Šveices alternatīvā nauda (īpaši aktuāla ekonomisko krīžu apstākļos) https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/17/wir-sveices-alternativa-nauda-ipasi-aktuala-ekonomisko-krizu-apstaklos/

13. Vēsture
Par sazvērestībām, Rietumus pārvaldošajām slepenajām organizācijām (masoniem, iluminātiem u.c.) un Venēcijas lomu to izveidē https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/30/par-sazverestibam-rietumus-parvaldosajam-slepenajam-organizacijam-masoniem-iluminatiem-u-c-un-venecijas-lomu-to-izveide/
Fidels Kastro – Latīņamerikas sociālistiskās kustības simbols https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/fidels-kastro-latinamerikas-socialistiskas-kustibas-simbols/
Tibetas politiskā vēsture (īss, enciklopēdisks pārskats) https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/tibetas-politiska-vesture-iss-enciklopedisks-parskats/
Par ķīniešu genocīdu Tibetā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/par-kiniesu-genocidu-tibeta/
Krievu (PSRS) un vācu (VDR) karavīru pieeja 1968. gada Čehoslovākijas nemieru apspiešanā https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/20/krievu-psrs-un-vacu-vdr-karaviru-pieeja-1968-gada-cehoslovakijas-nemieru-apspiesana/
1919. gada februāris – fon Štrika sazvērestības atklāšana https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/1919-gada-februaris-fon-strika-sazverestibas-atklasana/
Poļu koncentrācijas nometnes https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/polu-koncentracijas-nometnes/
ASV agresiju hronika https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/asv-agresiju-hronika/
Kāpēc PSRS uzvarēja nacistisko Vāciju https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/kapec-psrs-uzvareja-nacistisko-vaciju/
Aleksandrs Solžeņicins – Krieviju (un arī Latviju) iznīcinošu melu izplatītājs https://infoagentura.wordpress.com/2018/01/05/aleksandrs-solzenicins-krieviju-un-ari-latviju-iznicinosu-melu-izplatitajs/

14. Stāstījumi
Kā cilvēki dzīvo Amerikā (ASV) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/ka-cilveki-dzivo-amerika-asv/
Par dzīvi Vācijas mazpilsētās jeb kas ir “ordnungs” https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/09/par-dzivi-vacijas-mazpilsetas-jeb-kas-ir-ordnungs/
Viesstrādnieka piezīmes par darbu un dzīvi Francijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/viesstradnieka-piezimes-par-darbu-un-dzivi-francija/

15. Pētījumi
Alkohola patēriņa rādītāji pasaulē (WHO atskaite 2014) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/alkohola-paterina-raditaji-pasaule-who-atskaite-2014/
Vidējais latvietis – etnocentriski orientēts kreisais https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/videjais-latvietis-etnocentriski-orientets-kreisais/
Krievija – normālu cilvēku valsts https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/krievija-normalu-cilveku-valsts/
ANO ziņojums: Sintētiskas ķīmiskas vielas – bērnu invaliditātes, vīriešu impotences un sieviešu neauglības iemesls https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/ano-zinojums-sintetiskas-kimiskas-vielas-bernu-invaliditates-viriesu-impotences-un-sieviesu-neauglibas-iemesls/
Latvijas bērnu nabadzības rādītāji (UNICEF pētījums) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/latvijas-bernu-nabadzibas-raditaji-unicef-petijums/
Latvija – līdere jauniešu smēķēšanas, inhalantu un alkohola lietošanas ziņā https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/13/latvija-lidere-jauniesu-smekesanas-inhalantu-un-alkohola-lietosanas-zina/
Pētījums atklāj sentimentu pēc PSRS un neticību LR neatkarībai https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/petijums-atklaj-sentimentu-pec-psrs-un-neticibu-lr-neatkaribai/

16. Klasika
Dostojevska Lielinkvizitors https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/dostojevska-lielinkvizitors/
Lēksim bedrē, lēksim bedrē… redzēs, kas mūs ārā vilks https://infoagentura.wordpress.com/2019/03/29/leksim-bedre-leksim-bedre-redzes-kas-mus-ara-vilks/
Pasaka par melu valsti https://infoagentura.wordpress.com/2019/02/12/pasaka-par-melu-valsti/
Pasaka par trīs sivēntiņiem https://infoagentura.wordpress.com/2019/01/11/pasaka-par-tris-siventiniem/
Par zinātnes būtību un zinātnes alternatīvām https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/par-zinatnes-butibu-un-zinatnes-alternativam/
Dzeja https://infoagentura.wordpress.com/dzeja/
Čingishana Likumi (Lielā Jasa) https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/12/cingishana-likumi-liela-jasa/
Ieskats latviešu sarkano strēlnieku tēlā https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/ieskats-latviesu-sarkano-strelnieku-tela/
Marks Tvens: Kā mani vēlēja par gubernatoru (1871) https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/marks-tvens-gandriz-ka-par-donaldu-trampu-ka-mani-veleja-par-gubernatoru-1871/
Žils Verns: Viena diena amerikāņu žurnālista dzīvē 2889.gadā https://infoagentura.wordpress.com/2019/10/04/zils-verns-viena-diena-amerikanu-zurnalista-dzive-2889-gada/
Arturs Klarks “Deviņi miljardi Dieva vārdu” (1967) https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/arturs-klarks-devini-miljardi-dieva-vardu-1967/
Novecojušie. Stāsts par mediju radītu sociālu ārprātu. (Atrodi līdzības ar covidekstāzi!) https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/15/novecojusie-stasts-par-mediju-raditu-socialu-arpratu-atrodi-lidzibas-ar-covidekstazi/
Pasaka: Sniegbaltīte un septiņi rūķīši https://infoagentura.wordpress.com/2018/12/20/pasaka-sniegbaltite-un-septini-rukisi/
Hērodots par Persijas vienvaldību https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/herodots-par-persijas-vienvaldibu/
Poltava (poēma par ukraini Ivanu Mazepu) https://infoagentura.wordpress.com/2016/03/07/poltava-poema-par-ukraini-ivanu-mazepu/
Par valsti https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/par-valsti/
Tālavas taurētājs https://infoagentura.wordpress.com/2015/01/06/talavas-tauretajs/
Dziesma par viedīgo Oļegu https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/20/dziesma-par-viedigo-olegu/
Josifa Staļina dzeja https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/04/josifa-stalina-dzeja/
Kārlis Markss: Par ebreju jautājumu (fragments) https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/karlis-markss-par-ebreju-jautajumu-fragments/
Džeks Londons: Kā es kļuvu par sociālistu https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/dzeks-londons-ka-es-kluvu-par-socialistu/
Alberts Einšteins: Kāpēc sociālisms? https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/14/alberts-einsteins-kapec-socialisms/
Kā izglābt Latviju (un ne tikai) https://infoagentura.wordpress.com/2014/08/28/ka-izglabt-latviju-un-ne-tikai/
Pasaka par zelta zivtiņu https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/pasaka-par-zelta-zivtinu/
Austrums un Rietums (Andreja Pumpura Krievijas un Rietumvalstu salīdzinājums dzejā) https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/27/austrums-un-rietums-andreja-pumpura-krievijas-un-rietumvalstu-salidzinajums-dzeja/
Krišjānis Valdemārs: Mācaities latviešu jaunekļi cik vien iespējat krieviski https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/krisjanis-valdemars-macaities-latviesu-jaunekli-cik-vien-iespejat-krieviski/
Frīdrihs Šillers (1759 – 1805), biogrāfija un visu darbu saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/01/fridrihs-sillers-1759-1805-biografija-un-visu-darbu-saraksts/
Frīdrihs Šillers: Polikrata gredzens https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/24/fridrihs-sillers-polikrata-gredzens/
Frīdrihs Šillers: Zvana dziesma https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/11/fridrihs-sillers-zvana-dziesma/
Frīdrihs Šillers: Dziesmas spēks https://infoagentura.wordpress.com/2018/07/02/fridrihs-sillers-dziesmas-speks/
Frīdrihs Šillers par zinātni, vēstures būtību un tās mācīšanos (Ko tas nozīmē mācīties vispārējo (pasaules) vēsturi un kāds ir šīs mācīšanās mērķis? Ievadlekcija.) https://infoagentura.wordpress.com/2018/06/19/fridrihs-sillers-par-zinatni-vestures-butibu-un-tas-macisanos-ko-tas-nozime-macities-visparejo-pasaules-vesturi-un-kads-ir-sis-macisanas-merkis-ievadlekcija/

17. Lekcijas
Lekcija: Tradicionālo (konservatīvo) vērtību krīzes būtība un izejas virzieni no tās https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/03/lekcija-tradicionalo-konservativo-vertibu-krizes-butiba-un-izejas-virzieni-no-tas/
Raiņa intelektuālais mantojums 21. gadsimtā https://infoagentura.wordpress.com/2012/03/15/raina-intelektualais-mantojums-21-gadsimta/
Lekciju cikls “Mūsdienu kapitālisma antropoloģija. Kulturoloģiskās kompetences kurss.” https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/lekciju-cikls-musdienu-kapitalisma-antropologija-kulturologiskas-kompetences-kurss/
Lekcija par redzes atgūšanu un briļļu kaitīgumu https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/30/lekcija-par-redzes-atgusanu-un-brillu-kaitigumu/
Patiesība par “perestroiku” (video) https://infoagentura.wordpress.com/2013/11/07/patiesiba-par-perestroiku-video/
Par sociālisma problēmām https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/02/par-socialisma-problemam/
Sociālisms – cilvēces nākotnes perspektīva https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/socialisms-cilveces-nakotnes-perspektiva/

18.0. Notikumi
Pareizticīgo un katoļu baznīcas vienojas tradicionālo vērtību aizsardzībai https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/pareizticigo-un-katolu-baznicas-vienojas-tradicionalo-vertibu-aizsardzibai/
Varonīga policista pirmsnāves vēlējums: “Strādājiet, brāļi!” https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/13/varoniga-policista-pirmsnaves-velejums-stradajiet-brali/
Filma par Krimas pievienošanos Krievijai https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/filma-par-krimas-pievienosanos-krievijai/
ASV Krimas sagrābšanas neveiksme jeb kā gandrīz sākās Trešais pasaules karš https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/asv-krimas-sagrabsanas-neveiksme-jeb-ka-gandriz-sakas-tresais-pasaules-kars/
Krievijas AM lidmašīnas TU-154 katastrofa Sočos: pēdējo gadu spēcīgākais trieciens Krievijas prestižam https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/krievijas-am-lidmasinas-tu-154-katastrofa-socos-pedejo-gadu-specigakais-trieciens-krievijas-prestizam/
Francijas militārā izlūkdienesta vadītājs: Krievijas armija nav iebrukusi Ukrainā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/francijas-militara-izlukdienesta-vaditajs-krievijas-armija-nav-iebrukusi-ukraina/
Specdienestu spēlītes: jauns “snoudens” Vācijas specdienestu rīcībā https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/26/specdienestu-spelites-jauns-snoudens-vacijas-specdienestu-riciba/
Par pašnāvībām CIP, Airbus aviokatastrofu Francijā un pasaules kara provocēšanu https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/par-pasnavibam-cip-airbus-aviokatastrofu-francija-un-pasaules-kara-provocesanu/
ASV Atbildības birojs: lidot ar pasažieru lidmašīnām vairs nav droši – to vadību iespējams attālināti pārtvert https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/26/asv-atbildibas-birojs-lidot-ar-pasazieru-lidmasinam-vairs-nav-drosi-to-vadibu-iespejams-attalinati-partvert/
Solis tuvāk “1984”: “Gudrie” TV (Smart TV) izspiego skatītājus https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/solis-tuvak-1984-gudrie-tv-smart-tv-izspiego-skatitajus/
Mančesteras terorakts – Lielbritānijas antiKadafi politikas sekas https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/mancesteras-terorakts-lielbritanijas-antikadafi-politikas-sekas/
Pasaules lielāko korporāciju saraksts https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/pasaules-lielako-korporaciju-saraksts/
Pasaules lielbagātnieki uzkrājuši vismaz 21 triljonu dolāru nelegālu naudaslīdzekļu https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/26/pasaules-lielbagatnieki-uzkrajusi-vismaz-21-triljonu-dolaru-nelegalu-naudaslidzeklu/
Maskavā atdzimst komunisms https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/maskava-atdzimst-komunisms/

18.1. “Bēgļi”
Par musulmaņu imigrantiem, radikālo islāmu un mirstošo Eiropu https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/25/par-musulmanu-imigrantiem-radikalo-islamu-un-mirstoso-eiropu/
Par migrantu krīzi Eiropā un tās pasūtītājiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/26/par-migrantu-krizi-eiropa-un-tas-pasutitajiem/
Kāpēc lielbagātnieki iepludina Eiropā bēgļus https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/22/kapec-lielbagatnieki-iepludina-eiropa-beglus/
Par bēgļiem: piepildās Muamāra Kadafi paredzējums https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/14/par-begliem-piepildas-muamara-kadafi-paredzejums/
Vācijā “bēglis” no Afganistānas izvaroja un nogalināja Eiropas Komisijas ierēdņa meitu, kura palīdzēja “bēgļiem” https://infoagentura.wordpress.com/2016/12/29/vacija-beglis-no-afganistanas-izvaroja-un-nogalinaja-eiropas-komisijas-ieredna-meitu-kura-palidzeja-begliem/
Migrantu plūdi tuvākajā laikā var iznīcināt Eiropas Savienību https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/11/migrantu-pludi-tuvakaja-laika-var-iznicinat-eiropas-savienibu/

18.2. Ukraina
Pamācoši: Ukraiņu politologa stāstījums par Ukrainu, tās krīzes iemesliem un globālās cīņas metodēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/10/30/pamacosi-ukrainu-politologa-stastijums-par-ukrainu-tas-krizes-iemesliem-un-globalas-cinas-metodem/
Par Ukrainas valstiskuma vēsturisko neveiksmju iemesliem https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/par-ukrainas-valstiskuma-vesturisko-neveiksmju-iemesliem/
Par Ukrainu (vēsturi, tur notikušo un tā iemesliem) https://infoagentura.wordpress.com/2014/03/19/par-ukrainu-vesturi-tur-notikuso-un-ta-iemesliem/
Kā Ukrainas “pelēkais kardināls” Viktors Pinčuks (pēc tautības ebrejs) nacistizēja Ukrainu https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/09/ka-ukrainas-pelekais-kardinals-viktors-pincuks-pec-tautibas-ebrejs-nacistizeja-ukrainu/
Ukrainas krahs ir tikai laika jautājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/08/04/ukrainas-krahs-ir-tikai-laika-jautajums/
Zūdošā Ukraina https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/20/zudosa-ukraina/
Ukrainu pārvalda noziedznieki jeb par Ukrainas politikas netīrajām aizkulisēm https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/ukrainu-parvalda-noziedznieki-jeb-par-ukrainas-politikas-netirajam-aizkulisem/

18.3. Sīrija
Kāpēc ASV veic agresiju pret Sīriju https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/29/kapec-asv-veic-agresiju-pret-siriju/
Sīrija: Slaktiņš pēc pasūtījuma https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/sirija-slaktins-pec-pasutijuma-2/
Šuve ar baltajiem diegiem ir atirusi https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/14/suve-ar-baltajiem-diegiem-ir-atirusi/
Sīrijas prezidents: Ārvalstu spēki cenšas destabilizēt situāciju Sīrijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/sirijas-prezidents-arvalstu-speki-censas-destabilizet-situaciju-sirija/
Sīrijas prezidenta Bašara al Asada uzruna (fragmentu apkopojums) https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/sirijas-prezidenta-basara-al-assada-uzruna-fragmentu-apkopojums/
Mīlestības džihāds https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/milestibas-dzihads/
Sīrijas prezidenta Bašara al Asada intervija, 08.11.2012 (pilnā versija) https://infoagentura.wordpress.com/2012/11/13/1138/
Aculiecinieka stāstījums par notiekošo Sīrijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/aculiecinieka-stastijums-par-notiekoso-sirija/
Kā varēja sākties kodolkarš: 2013.gada septembrī Krievija notrieca pret Sīriju raidītās ASV raķetes https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/06/ka-vareja-sakties-kodolkars-2013-gada-septembri-krievija-notrieca-pret-siriju-raiditas-asv-raketes/

18.4. TTIP
ASV mēģina juridiski pakļaut valstis privātām lielkorporācijām https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/12/asv-megina-juridiski-paklaut-valstis-privatam-lielkorporacijam/
Transatlantijas tirdzniecības līgums (TTIP): ASV mēģinājums apmuļķot eiropiešus un aprīt ES https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/transatlantijas-tirdzniecibas-ligums-ttip-asv-meginajums-apmulkot-eiropiesus-un-aprit-es/
ASV ievilina ES lamatās (jeb īsumā par Transatlantijas tirdzniecības (TTIP) līgumu) https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/asv-ievilina-es-lamatas-jeb-isuma-par-transatlantijas-tirdzniecibas-ttip-ligumu/
Par Baltijas valstu perspektīvām pēc ASV un ES tirgu apvienošanas (TTIP noslēgšanas) https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-baltijas-valstu-perspektivam-pec-asv-un-es-tirgu-apvienosanas-ttip-noslegsanas/

18.5. Hilarija Klintone
Hilarija Klintone savas karjeras sākumā attaisnoja pedofīlu https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/26/hilarija-klintone-savas-karjeras-sakuma-attaisnoja-pedofilu/
Kurš ir labāks ASV prezidenta kandidāts – Hilarija Klintone vai Donalds Tramps? https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/22/kurs-ir-labaks-asv-prezidenta-kandidats-hilarija-klintone-vai-donalds-tramps/
Kā izvirtuši indusi un islāmisti caur Hilariju Klintoni pārvaldīja ASV https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/09/ka-izvirtusi-indusi-un-islamisti-caur-hilariju-klintoni-parvaldija-asv/
Hilarija Klintone – ASV katastrofas pierādījums https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/hilarija-klintone-asv-katastrofas-pieradijums/
Īsumā par Hilariju Klintoni – ASV sabiedrības nojūgšanās pierādījumu https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/25/isuma-par-hilariju-klintoni-asv-sabiedribas-nojugsanas-pieradijumu/
Hilarija Klintone – nesavaldīga maita https://infoagentura.wordpress.com/2016/03/07/hilarija-klintone-nesavaldiga-maita/
Kad un kāpēc ASV Demokrātu partija radīja mītu par “krievu hakeriem” https://infoagentura.wordpress.com/2017/06/01/kad-un-kapec-asv-demokratu-partija-radija-mitu-par-krievu-hakeriem/
Kā ASV arvien vairāk tiek tuvināta pilsoņu karam
https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/ka-asv-arvien-vairak-tiek-tuvinata-pilsonu-karam/

18.6. Ziemeļkoreja
Kā var atrisināt Korejas krīzi
https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/ka-var-atrisinat-korejas-krizi/
Par Ziemeļkoreju – valsti ar vienu no spēcīgākajām armijām pasaulē
https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-ziemelkoreju-valsti-ar-vienu-no-specigakajam-armijam-pasaule/
Korejas krīze (karš) – aukstā kara sākums Austrumāzijā
https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/korejas-krize-kars-auksta-kara-sakums-austrumazija/
Ziemeļkoreja ir ieguvusi Ukrainā ražoto balistisko raķešu tehnoloģijas
https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/11/ziemelkoreja-ir-ieguvusi-ukraina-razoto-balistisko-rakesu-tehnologijas/
Vai ASV var iznīcināt Ziemeļkoreju?
https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/vai-asv-var-iznicinat-ziemelkoreju/

18.7. COVID19
LTV sižets par “cūku gripas” pandēmijas afēru. (Varbūt COVID19 ir līdzīga afēra?) https://infoagentura.wordpress.com/2021/01/21/ltv-sizets-par-cuku-gripas-pandemijas-aferu-varbut-covid19-ir-lidziga-afera/
«Covid-19»: «muļķu kods», kas tiek uzspiests visiem https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/22/covid-19-mulku-kods-kas-tiek-uzspiests-visiem/
Medicīnas doktors: COVID-19 izraisošais vīruss uzvedas bioloģiski neprognozējami https://infoagentura.wordpress.com/2020/07/02/medicinas-doktors-covid-19-izraisosais-viruss-uzvedas-biologiski-neprognozejami/
COVID-19 ir cilvēku radīts, apgalvo ar Nobela prēmiju medicīnā apbalvots virusologs https://infoagentura.wordpress.com/2020/06/29/covid-19-ir-cilveku-radits-apgalvo-ar-nobela-premiju-medicina-apbalvots-virusologs/
2015.gada zinātniska publikācija par eksperimentiem, kuru rezultātā tika radīts COVID-19 līdzīgs koronavīruss https://infoagentura.wordpress.com/2020/04/02/2015-gada-zinatniska-publikacija-par-eksperimentiem-kuru-rezultata-tika-radits-covid-19-lidzigs-koronaviruss/
Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis publiski izsaka pieņēmumu, ka ASV karavīri varētu būt izraisījuši COVID-19 epidēmiju Uhaņā https://infoagentura.wordpress.com/2020/04/02/kinas-arlietu-ministrijas-parstavis-publiski-izsaka-pienemumu-ka-asv-karaviri-varetu-but-izraisijusi-covid-19-epidemiju-uhana/
Eksperts: COVID-19 ir jaunākās paaudzes bioloģiskais ierocis https://infoagentura.wordpress.com/2020/03/26/eksperts-covid-19-ir-jaunakas-paaudzes-biologiskais-ierocis/

19. Publicistika
Globāla kastu sistēma – cilvēces perspektīva?! https://politologija2.wordpress.com/2011/11/14/globala-kastu-sistema-%e2%80%93-cilveces-perspektiva/
„Lācis nāk!” jeb skaidrojums par Vēsturi, Ideoloģiju, represijām un nodevējiem https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/08/lacis-nak-jeb-skaidrojums-par-vesturi-ideologiju-represijam-un-nodevejiem/
Lēnām pār tiltu, draugs! https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/07/lenam-par-tiltu-draugs/
ASV politiķis: ASV valdība ir ārprātīga, krimināla, provocē kodolkaru un apdraud dzīvību uz Zemes https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/asv-politikis-asv-valdiba-ir-arpratiga-kriminala-provoce-kodolkaru-un-apdraud-dzivibu-uz-zemes/
Atbilde amerikāņu propagandistam https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/17/atbilde-amerikanu-propagandistam/
Atbilde „patriotam” par nacismu, fašismu un Ukrainu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/atbilde-patriotam-par-nacismu-fasismu-un-ukrainu/
Par Patriotismu un “patriotismu” https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/par-patriotismu-un-patriotismu/

20. Grāmatas
Lasāmviela zinātkāriem jauniešiem https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/lasamviela-zinatkariem-jauniesiem/
Kāpēc jālasa grāmatas https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/kapec-jalasa-gramatas/
Politikas teorija (sociālo zinātņu studentiem un interesentiem) https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/politikas-teorija-socialo-zinatnu-studentiem-un-interesentiem/
Vislabākās matemātikas mācību grāmatas – Andreja Kiseļeva Aritmētika, Ģeometrija un Algebra https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/04/vislabakas-matematikas-macibu-gramatas-andreja-kiseleva-aritmetika-geometrija-un-algebra/
Jaunizdota grāmata: Kārlis Balodis “Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politika” https://infoagentura.wordpress.com/2013/05/09/jaunizdota-gramata-karlis-balodis-ievads-tautsaimnieciba-un-ekonomiska-politika/
Bezmaksas grāmatu papildinājums e-grāmatnīcā “Padomju grāmata” (08/2016) https://infoagentura.wordpress.com/2016/09/04/bezmaksas-gramatu-papildinajums-e-gramatnica-padomju-gramata-082016/
Grāmata par kapitālisma uzbūvi, būtību, attīstību un vēsturi https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/gramata-par-kapitalisma-uzbuvi-butibu-attistibu-un-vesturi/
Harija Potera patiesās jēgas analīze https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/03/harija-potera-patiesas-jegas-analize/

21. Māksla
Padomju laiku plakāti https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/29/padomju-laiku-plakati/
Kaspara Dimitera covidlaiku dziesmas: par brīvību, politiķiem, komendantstundu, sejas maskām, nāvīgām ziņām un sirdsapziņām https://infoagentura.wordpress.com/2021/02/04/kaspara-dimitera-covidlaiku-dziesmas-par-brivibu-politikiem-komendantstundu-sejas-maskam-navigam-zinam-un-sirdsapzinam/

22. Mode
Par modes manipulatīvo un kaitniecisko dabu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/par-modes-manipulativo-un-kaitniecisko-dabu/
Bērnu skaistumkonkursi ir bīstami un kaitīgi https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/14/bernu-skaistumkonkursi-ir-bistami-un-kaitigi/

23. Autortiesības
Grāmatniecības sociālistiskās nākotnes vīzija https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/gramatniecibas-socialistiskas-nakotnes-vizija/
Autortiesības. AKKA/LAA un līdzīgas organizācijas citviet pasaulē, kopēšana un DRM https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/autortiesibas-akkalaa-un-lidzigas-organizacijas-citviet-pasaule-kopesana-un-drm/
Autortiesības. „Nelegālā” failu izplatīšana tīmeklī https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/autortiesibas-%e2%80%9enelegala-failu-izplatisana-timekli/
Autortiesību likumdošana. Ieguvēji un zaudētāji, jaunās iniciatīvas – SOPA, PIPA un ACTA https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/autortiesibu-likumdosana-ieguveji-un-zaudetaji-jaunas-iniciativas-sopa-pipa-un-acta/

24. Valoda
„Runa” tomēr „iet” jeb pārdomas par latviešu valodas gramatiku https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/runa-tomer-iet-jeb-pardomas-par-latviesu-valodas-gramatiku/
Angļu valodas uzbūves un mentalitātes analīze jeb kādēļ anglosakši ir tādi mežoņi
https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/30/anglu-valodas-uzbuves-un-mentalitates-analize-jeb-kadel-anglosaksi-ir-tadi-mezoni/

25. Lauksaimniecība
Amerikānis par krievu mazdārziņiem https://infoagentura.wordpress.com/2015/09/09/amerikanis-par-krievu-mazdarziniem/

26.0. Latvija
Latvijas katastrofa https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/14/latvijas-katastrofa/
Pirmās kapitālistiskās Latvijas un sociālistiskās Latvijas ekonomisko rādītāju salīdzinājums https://infoagentura.wordpress.com/2015/06/15/pirmas-kapitalistiskas-latvijas-un-socialistiskas-latvijas-ekonomisko-raditaju-salidzinajums/
Latvija neuzplauks kamēr netiks reabilitēts Padomju periods https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/14/latvija-neuzplauks-kamer-netiks-reabilitets-padomju-periods/

26.1. Latvija globālās cīņas kontekstā
Latvija ģeopolitiskajās krustcelēs 14+ laikmetā https://infoagentura.wordpress.com/2018/05/07/latvija-geopolitiskajas-krustceles-14-laikmeta/
Latvijas interneta mediju vides attīstības tendenču analīze https://infoagentura.wordpress.com/2018/07/11/latvijas-interneta-mediju-vides-attistibas-tendencu-analize/
Par Austrumeiropas brīvību https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/26/par-austrumeiropas-brivibu/
Vai ASV gatavojas “uzspridzināt” Baltiju, jeb kam ir nepieciešama “Latgales tautas republika”? https://infoagentura.wordpress.com/2015/04/04/vai-asv-gatavojas-uzspridzinat-baltiju-jeb-kam-ir-nepieciesama-latgales-tautas-republika/
Krievija var būt spiesta okupēt Baltijas valstis https://infoagentura.wordpress.com/2015/05/03/krievija-var-but-spiesta-okupet-baltijas-valstis/
Baltijas valstis kļūst par primāro Krievijas militāro mērķi https://infoagentura.wordpress.com/2016/01/26/baltijas-valstis-klust-par-primaro-krievijas-militaro-merki/
Baltijas valstu iedzīvotājus turpina gatavot karam https://infoagentura.wordpress.com/2015/11/12/baltijas-valstu-iedzivotajus-turpina-gatavot-karam/
Ietekmīgs ES politiķis asi kritizē Baltijas politikāņu rusafobiju https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/ietekmigs-es-politikis-asi-kritize-baltijas-politikanu-rusafobiju-2/
Antikrieviskums kā Baltijas valstu bizness https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/02/antikrieviskums-ka-baltijas-valstu-bizness/
Vienas Baltijas valstu ārpolitiskās muļķības analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/16/vienas-baltijas-valstu-arpolitiskas-mulkibas-analize/
Par ES un Krievijas sadarbības perspektīvām un Austrumeiropas pseidovalstu pašnāvniecisko politiku https://infoagentura.wordpress.com/2016/02/26/par-es-un-krievijas-sadarbibas-perspektivam-un-austrumeiropas-pseidovalstu-pasnavniecisko-politiku/

26.2. Latvijas notikumu analīze
Latvijas politisko partiju analīze (uz 2018.gada oktobri) https://infoagentura.wordpress.com/2018/10/05/latvijas-politisko-partiju-analize-uz-2018-gada-oktobri/
Latvijas Republikas prezidents neciena latviešu valodu un apkauno Latviju, uzstājoties ANO 72.sesijā
https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/latvijas-republikas-prezidents-neciena-latviesu-valodu-un-apkauno-latviju-uzstajoties-ano-72-sesija/
Latviešu valodas nākotni apdraud tie, kas jau 20 gadus mērķtiecīgi iznīcina Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2011/12/06/latviesu-valodas-nakotni-apdraud-tie-kas-jau-20-gadus-merktiecigi-iznicina-latviju/
Korupcija: deputātu un valsts pārvaldes vadības mehānisms https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/korupcija-deputatu-un-valsts-parvaldes-vadibas-mehanisms/
Par socioloģisko aptauju ticamību jeb par ko var ņemt naudu socioloģisko aptauju veidotāji https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/03/par-sociologisko-aptauju-ticamibu-jeb-par-ko-var-nemt-naudu-sociologisko-aptauju-veidotaji/
Birokrātija nogalina Latviju https://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/birokratija-nogalina-latviju/
Par mūsu ierēdņu ekonomiku https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/17/par-musu-ierednu-ekonomiku/
Eiro ieviešana – Latvijas likvidācija https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/eiro-ieviesana-latvijas-likvidacija/
Janvāra barikāžu vēsturiskā nozīme https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/janvara-barikazu-vesturiska-nozime/
Valdošās kliķes vēsturiskie meli (Lietuvas un Latvijas gadījums) https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/valdosas-klikes-vesturiskie-meli-lietuvas-un-latvijas-gadijums/
Pārdomas par Latvijas posta iemesliem Ināras Mūrnieces zemiskās rīcības publiskošanas sakarā https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/pardomas-par-latvijas-posta-iemesliem-inaras-murnieces-zemiskas-ricibas-publiskosanas-sakara/
Korumpantu izrādīšanās triumfs https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/korumpantu-izradisanas-triumfs/
Pornopera “Dievu mijkrēslis” https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/01/pornopera-dievu-mijkreslis/
Par konferenci „Pastāvīgas vērtības mainīgā pasaulē” https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/24/par-konferenci-pastavigas-vertibas-mainiga-pasaule/
Psihoterapeits pieļauj sievas sišanu kā ģimenes saglabāšanas metodi https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/psihoterapeits-pielauj-sievas-sisanu-ka-gimenes-saglabasanas-metodi/
Par sabiedrības likumu ierosināšanas iespējām https://infoagentura.wordpress.com/2016/08/16/par-sabiedribas-likumu-ierosinasanas-iespejam/
Latviju gatavo karam ar Krieviju: “Latvijas avīzes” raksta “Padomju propagandas sekotāji” analīze https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/10/latviju-gatavo-karam-ar-krieviju-latvijas-avizes-raksta-padomju-propagandas-sekotaji-analize/
Ko darīt latviešu konservatīvajiem spēkiem izvirtību uzspiešanas sakarā? https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/01/ko-darit-latviesu-konservativajiem-spekiem-izvirtibu-uzspiesanas-sakara/
Kādēļ Ziemeļvalstu attīstības modelis ir kategoriski nepieņemams Latvijai
https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/kadel-ziemelvalstu-attistibas-modelis-ir-kategoriski-nepienemams-latvijai/
Latvijas iekšējās drošības galvenais drauds – tādu izmeklētāju trūkums, kuri prot veikt izmeklēšanu un kuriem prokurori un tiešā priekšniecība to ļauj darīt
https://infoagentura.wordpress.com/2017/02/16/latvijas-ieksejas-drosibas-galvenais-drauds-tadu-izmekletaju-trukums-kuri-prot-veikt-izmeklesanu-un-kuriem-prokurori-un-tiesa-prieksnieciba-to-lauj-darit/
Valsts iekšējās drošības stiprināšanai jāatjauno Policijas akadēmija https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/valsts-ieksejas-drosibas-stiprinasanai-jaatjauno-policijas-akademija/
Par RPIVA pievienošanas LU iemesliem jeb kurš un kāpēc mēģina piebeigt klasisko skolas un pirmskolas pedagoģiju Latvijā
https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/03/par-rpiva-pievienosanas-lu-iemesliem-jeb-kurs-un-kapec-megina-piebeigt-klasisko-skolas-un-pirmskolas-pedagogiju-latvija/
Secinājumi RPIVA likvidēšanas sakarā https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/secinajumi-rpiva-likvidesanas-sakara/
Latvijas Universitāte – ļaunuma perēklis, kurš nogalina Latvijas sabiedrību https://infoagentura.wordpress.com/2017/04/03/latvijas-universitate-launuma-pereklis-kurs-nogalina-latvijas-sabiedribu/

26.3. Latvijas notikumi
Par ASV-Latvijas sadarbības līgumu aizsardzības jomā: tas ir Latvijas pieņemšanas – nodošanas akts https://infoagentura.wordpress.com/2017/05/17/par-asv-latvijas-sadarbibas-ligumu-aizsardzibas-joma-tas-ir-latvijas-pienemsanas-nodosanas-akts/
Latvijai aizliegts pat rīkot referendumus https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/07/latvijai-aizliegts-pat-rikot-referendumus/
Latvija zaudē vēl vienu būtisku suverenitātes atribūtu https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/latvija-zaude-vel-vienu-butisku-suverenitates-atributu/
Likvidē drošāko Latvijas banku https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/hipoteku-bankas-dalas-pardos-seb-un-swedbanka/
Amerikāņu geju parāde https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/amerikanu-geju-parade/
Par Žanetas Jaunzemes – Grendes atlaišanu https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/18/par-zanetas-jaunzemes-grendes-atlaisanu/
Solvita Āboltiņa – bērnu tirgotāja? https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/solvita-aboltina-bernu-tirgotaja/
Alberts Bels – tipisks latviešu mietpilsonis https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/24/alberts-bels-tipisks-latviesu-mietpilsonis/
ACTA ieviesēji Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/02/08/acta-ievieseji-latvija/
Aivars Lembergs: Latvija nav pilntiesīga NATO dalībvalsts https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/23/aivars-lembergs-latvija-nav-pilntiesiga-nato-dalibvalsts/
Lembergs: NATO karavīri – okupantu cūkas https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/lembergs-nato-karaviri-okupantu-cukas/

27.0. Bērni
27.1. Par bērnu aizsardzību
Par bērnu tiesību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/11/par-bernu-tiesibu-aizsardzibu/
Par bērnu adopciju https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/par-bernu-adopciju/
Cilvēki tiek maldināti: bāriņtiesas nav tiesas https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/cilveki-tiek-maldinati-barintiesas-nav-tiesas/
Par likumu “Par pašvaldībām”, bāriņtiesām, VBTAI un bērnu tiesību aizsardzību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-likumu-par-pasvaldibam-barintiesam-vbtai-un-bernu-tiesibu-aizsardzibu/
Klīniskais psihologs: bērna šķiršana no vecākiem rada visspēcīgāko psiholoģisko traumu bērnam https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/kliniskais-psihologs-berna-skirsana-no-vecakiem-rada-visspecigako-psihologisko-traumu-bernam/

27.2. Ierēdņu agresija pret bērniem
Vecāku vainīguma prezumpcija https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/23/vecaku-vainiguma-prezumpcija/
Tiesībsargs: Bāriņtiesa un VBTAI neievēro bērnu intereses https://infoagentura.wordpress.com/2014/05/21/tiesibsargs-barintiesa-un-vbtai-neievero-bernu-intereses/
Rīgas bāriņtiesa apmelo vecākus un veic nežēlīgu agresiju pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/08/rigas-barintiesa-apmelo-vecakus-un-veic-nezeligu-agresiju-pret-berniem/
Rīgā policija izrauj mātei no rokām zīdaini https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/riga-policija-izrauj-matei-no-rokam-zidaini/
“Mācītājs” aizvilina bērnu un panāk aprūpes tiesību atņemšanu mātei https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/macitajs-aizvilina-bernu-un-panak-aprupes-tiesibu-atnemsanu-matei/
Ir izdevīgi nepalīdzēt vecākiem īslaicīgu problēmu risināšanā https://infoagentura.wordpress.com/2013/01/31/ir-izdevigi-nepalidzet-vecakiem-islaicigu-problemu-risinasana/
„Bāriņtiesas” vardarbība Somijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/01/29/barintiesas-vardarbiba-somija/
Nīderlandes ierēdņu vardarbība pret bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/07/niderlandes-ierednu-vardarbiba-pret-berniem/
Bērnu gulags Kvebekā https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/bernu-gulags-kvebeka/
Atklāti par bērnu izlaupīšanu no ģimenēm https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/atklati-par-bernu-izlaupisanu-no-gimenem/
Bāriņtiesu aplej ar sūdiem https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/barintiesu-aplej-ar-sudiem/
Advokāts: bērnu aizsardzības mehānismu pārvērš par bērnu izņemšanas no ģimenēm mehānismu https://infoagentura.wordpress.com/2017/03/15/advokats-bernu-aizsardzibas-mehanismu-parvers-par-bernu-iznemsanas-no-gimenem-mehanismu/
Tiesībsargs: bērnu dzīves tiek salauztas https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/tiesibsargs-bernu-dzives-tiek-salauztas/

27.3. Par bērnu tirdzniecību
Par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2012/12/05/par-bernu-tirdzniecibu/
TV raidījums par bērnu tirdzniecību https://infoagentura.wordpress.com/2013/02/07/tv-raidijums-par-bernu-tirdzniecibu/
Bērnu adopcija… bez glazūras https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/1403/
Cēlās adopcijas slēptais bizness https://infoagentura.wordpress.com/2014/06/02/celas-adopcijas-sleptais-bizness/
Par un Pret: bērnu tirdzniecība Latvijā https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/20/par-un-pret-bernu-tirdznieciba-latvija/
Viesģimenes – atvieglotas bērnu pārdošanas, adoptējot uz ārzemēm, instruments https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/viesgimenes-atvieglotas-bernu-pardosanas-adoptejot-uz-arzemem-instruments/
Ierosināta krimināllieta par bērnu tirdzniecību uz ASV https://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/ierosinata-kriminallieta-par-bernu-tirdzniecibu-uz-asv/
Par bērnu tirgu Itālijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/par-bernu-tirgu-italija/
Cietusī māmiņa nosauc bērnu tirgotājus https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/04/cietusi-mamina-nosauc-bernu-tirgotajus/
Nīderlandes Tieslietu ministrija oficiāli atzīst, ka pastāv bērnu tirdzniecība caur adopcijas procedūrām https://infoagentura.wordpress.com/2017/01/25/niderlandes-tieslietu-ministrija-oficiali-atzist-ka-pastav-bernu-tirdznieciba-caur-adopcijas-proceduram/

27.4. Bērnu maitāšana
„Dzimumaudzināšana”, jeb izvirtības mācība skolās un bērnudārzos https://infoagentura.wordpress.com/2013/09/05/dzimumaudzinasana-jeb-izvirtibas-maciba-skolas-un-bernudarzos/
Zviedrija – valsts, kas grib likvidēt dzimumus https://infoagentura.wordpress.com/2012/04/22/zviedrija-valsts-kas-grib-likvidet-dzimumus/
Eiropas “vērtības” Vācijas skolēniem https://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/eiropas-vertibas-vacijas-skoleniem/
Tests 12 gadīgiem bērniem Vācijā https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/tests-12-gadigiem-berniem-vacija/
Progress zviedru gaumē https://infoagentura.wordpress.com/2012/07/14/progress-zviedru-gaume/
Vienlīdzības dēļ aizliegtā Sniegbaltīte https://infoagentura.wordpress.com/2012/01/08/vienlidzibas-del-aizliegta-sniegbaltite/
„Papardes zieds” maitā un deģenerē bērnus https://infoagentura.wordpress.com/2014/02/24/papardes-zieds-maita-un-degenere-bernus/

27.5. Vardarbība pret bērniem
Bērnu nogalināšanas ideoloģijas iedīgļi jeb „pēcdzemdību aborts” https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/24/bernu-nogalinasanas-ideologijas-iedigli-jeb-pecdzemdibu-aborts/
Itālijā audžutēvs nogalina no Krievijas adoptēto audžudēlu https://infoagentura.wordpress.com/2014/07/25/italija-audzutevs-nogalina-no-krievijas-adopteto-audzudelu/

28. Homoseksuālisms, pedofīlija
Homoseksuālisms ir patoloģija https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/homoseksualisms-ir-patalogija/
Īsi un kodolīgi par homoseksuālismu https://infoagentura.wordpress.com/2014/09/15/isi-un-kodoligi-par-homoseksualismu/
Par homoseksuālismu bioloģijas doktora skatījumā https://infoagentura.wordpress.com/2015/02/12/par-homoseksualismu-biologijas-doktora-skatijuma/
Gendera teorijas krahs: dvīņu Reimeru traģēdija https://infoagentura.wordpress.com/2014/04/02/gendera-teorijas-krahs-dvinu-reimeru-tragedija/
Pētījums par homoseksuālās „ģimenēs” uzaugušiem bērniem https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/petijums-par-homoseksualas-gimenes-uzaugusiem-berniem/
Par Norvēģijas pedofilijas tradīcijām (cietušas latvietes stāsts) https://infoagentura.wordpress.com/2014/11/27/par-norvegijas-pedofilijas-tradicijam-cietusas-latvietes-stasts/
Norvēģija – pedofilu zeme https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/02/norvegija-pedofilu-zeme/
Pedofīlijas skandāls Lietuvā https://infoagentura.wordpress.com/2013/03/10/pedofilijas-skandals-lietuva/
Pedofilijas skandāls Igaunijā: kāda prominenta pedofila biogrāfija https://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/pedofilijas-skandals-igaunija-kada-prominenta-pedofila-biografija/
Pedofīlijas skandāls Lielbritānijā https://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/pedofilijas-skandals-lielbritanija/
Pedofīlu šovs https://infoagentura.wordpress.com/2012/09/06/pedofilu-sovs/
Geju pāris izvaro adoptētos bērnus https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/geju-paris-izvaro-adoptetos-bernus/
Ietekmīgs ASV gejaktīvists arestēts par pusaudža seksuālu izmantošanu https://infoagentura.wordpress.com/2014/12/12/ietekmigs-asv-gejaktivists-arestets-par-pusaudza-seksualu-izmantosanu/
Visatļautais paņēmiens jeb homoseksuāļu gaviles Latvijas Televīzijā https://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/visatlautais-panemiens-jeb-homoseksualu-gaviles-latvijas-televizija/
Latvijas leļļu teātris – izvirtuļu midzenis jeb „pidarastu banda” https://infoagentura.wordpress.com/2013/10/09/latvijas-lellu-teatris-izvirtulu-midzenis-jeb-pidarastu-banda/
Angļu tolerance: Lielbritānijas varasiestādes piesedza Pakistānas imigrantu pedofīlu bandu https://infoagentura.wordpress.com/2016/11/09/anglu-tolerance-lielbritanijas-varasiestades-piesedza-pakistanas-imigrantu-pedofilu-bandu/
Eiropas tolerances triumfs: Austrijā atceļ sodu zēnu izvarojušam pedofīlam-imigrantam https://infoagentura.wordpress.com/2016/10/29/eiropas-tolerances-triumfs-austrija-atcel-sodu-zenu-izvarojusam-pedofilam-imigrantam/
Mēru – pedofīlu skandāls ASV
https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/26/meru-pedofilu-skandals-asv/
Pedofilijas skandāls Lielbritānijā: Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Edvards Hīts bija homoseksuālists – pedofils
https://infoagentura.wordpress.com/2017/09/15/pedofilijas-skandals-lielbritanija-bijusais-lielbritanijas-premjerministrs-edvards-hits-bija-homoseksualists-pedofils/
Stambulas konvencija – homoseksuālistu – pedofīlu aprindu kārtējais sabiedrības maitāšanas mēģinājums https://infoagentura.wordpress.com/2016/05/31/stambulas-konvencija-homoseksualistu-pedofilu-aprindu-kartejais-sabiedribas-maitasanas-meginajums/
Kaspara Dimitera dziesma par neoliberālā ārprāta attīstības perspektīvu https://infoagentura.wordpress.com/2021/05/05/kaspara-dimitera-dziesma-par-neoliberala-arprata-attistibas-perspektivu/

Pēdējais papildinājums 08.06.2021

 

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s