Lekcija: Tradicionālo (konservatīvo) vērtību krīzes būtība un izejas virzieni no tās


Šī prezentācija tika radīta 2012.gada beigās kā atbilde uz daļas latviešu konservatoru nespēcību un, manuprāt, gandrīz nesaturisku papļāpāšanu “viņķeles grāmatiņas” sakarā, ko bija iespēja pašam novērot. Domāju to viņiem nolasīt, bet tā arī nesanāca. Uzfilmēju tikai izmēģinājuma treniņlekciju, ko neskatoties uz tās apšaubāmo kvalitāti arī izlieku publiski dēļ tās aktualitātes un dēļ neoliberāļu kārtējā nopietnā mēģinājuma iedzīvināt savas destrukcijas.

1. Neoliberāļi iznīcina konservatīvos
Lib_kons
2. Galvenās pasaules problēmas
1.1. Pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums
1.2. Progresējoša arvien lielāku tautas masu tieksme pēc super komfortablas dzīves
1.3. Pasaules un tās resursu ierobežotība
2. Neizbēgams kapitālisma krahs
3. Cilvēces tehnoloģiskā līmeņa un cilvēku attīstības līmeņa krasa neatbilstība (t.s.Pītersa antropoloģiskās «šķēres»)

3. Kapitālisma neizbēgamā kraha cēlonis
Kapitalisma_kraha_iemesli
Gaidāmo ieguvumu summa ir lielāka par pieejamo resursu summu.

Jāpaplašina sistēma un jāiegūst papildus resursi (jāiesaista tajā jauni elementi).
Ja nevar iesaistīt jaunus elementus, sistēmu iznīcina pieaugošais iekšējais spiediens.

Pasaule ir beigusies. Vairs nav kur novirzīt lieko ekspansīvo enerģiju.
Kapitālismu kā vienotu, noslēgtu sistēmu iznīcina izeju nerodošs iekšējais spiediens!

4. Iekšējā spiediena cēlonis

Tieksme iegūt pēc iespējas vairāk!
Maksimālisms. Alkatība. Egocentrisms.

5. Pītersa antropoloģiskās «šķēres»
Pitersa_sk2
6. Elišu izvēlētais risinājuma virziens

1. Apturēt cilvēces attīstību.
2. Samazināt cilvēku skaitu (tai skaitā nogalinot «liekos» visdažādākajos veidos)

Humānisma kā augstākās idejas iznīcināšana!

7. Elišu domstarpības

Kurš to veiks? Kā to veiks? Kādai sabiedriskai iekārtai jābūt pēc tam? Kāds būs spēku samērs pirms un pēc tam? Kuram būs noteicošā loma (t.s.”zelta kārts”)?

8. Neoliberālā (postmoderniskā, neofašistiskā) pasaules koncepcija

Individuāls voluntārisms un dzīves baudīšana kā virzošās vērtības
Sociālais darvinisms (dabiskā atlase; homo homini lupus princips) kā cilvēku savstarpējo attiecību norma un kā iedzīvotāju skaita regulēšanas mehānisms

Neoliberālisms + patēriņa kults

9. Neoliberālās koncepcijas ieviešanas redzamās izpausmes

Sabiedrisko aizsargmehānismu, kuri savā būtībā ir ierobežojoši, noārdīšana (brīvība no pilnvērtības, veselības, veselā saprāta utt)
Sociālo struktūru diskreditēšana un noārdīšana
Nenormālību (amoralitāte, izvirtība, vardarbība) normalizēšana un propaganda
Nauda kā VISU lietu mērs
Likumu absolutizācija un pacelšana virs morāles
– Ceļš uz totālu cilvēku kontroli («dzīve uz skatuves», čipizācija, tikai bezskaidra nauda utt.)

10. Neoliberālā koncepcija

Homoseksualitātes normalizēšana cilvēku apziņā – galvenais atslēg pagrieziena punkts , kas liecina par sabiedrības «gatavību» nākamo nenormālību līmeņu normalizācijai un neoliberālās koncepcijas ieviešanai

Gala rezultāts:
– Cilvēku «atbrīvošana» no dzimumidentitātes, dzimuminstinktu un dzimumu lomu žņaugiem.
– Mākslīga un normēta vairošanās pēc nepieciešamības

11. “Zelta milijarda” koncepcija
Zelta_milijarda_koncepcija
Pasaules iedzīvotāju skaita maksimālā norma – 3 miljardi
– Zelta miljardam – līdzšinējais Rietumu dzīves līmenis
– Kalpiem – nabadzīgs, bet kaut kāds dzīves līmenis ar ierobežojumiem tuvoties Kungu līmenim
– Mežoņiem – nekāds dzīves līmenis. Dzīve bez tehnoloģijām un ar ierobežojumiem iegūt tās.

12. Zelta miljarda koncepcija. Atklāti jautājumi.

Kāpēc miljards?! (Kāpēc ne 100 miljoni? Kāpēc ne 10 miljoni? Kāpēc ne miljons? Kāpēc ne 100 000?)
– Kurš un kādā veidā apturēs iedarbināto cilvēku iznīcināšanas mehānismu pēc «ieplānotā» cilvēku skaita (pieņemsim, 4 miljardu) iznīcināšanas?
– Vai tas subjekts to spēs?
– Vai tas subjekts maz to gribēs apturēt?

13. Gnostiskā (daudzstāvu cilvēces, kastu sistēmas) koncepcija
Gnostiska_koncepcija
14. Konstruējamo sabiedrisko koncepciju pasaules aina

Tehnoloģiski attīstītu centru (pilsētas) un galēji atpalikušu un arhaisku reģionu (lauku) pasaules koncepcija.
Konstruejamo_sabiedrisko_koncepciju_pasaule
15. Cilvēku dalījums pēc sabiedriskās orientācijas

Altruisti (apm.10%): Domā par citiem. Nejūtas labi, ja citiem ir slikti. Domā kopsakarībās, pēc būtības. Viegli mācās, viegli apgūst lietu būtību. Labsirdīgi. Izpalīdzīgi. Mēdz būt naivi.

Svārstīgie (apm.80%): Līdzinās valdošajiem, plaši izplatītajiem uzskatu un uzvedības šabloniem. Var tikt uzaudzināti un orientēti gan altruistiskā, gan egocentriskā garā. Raksturīgs noteikts altruisma/ egocentrisma līmenis.

Egocentriķi (apm.10%): Domā tikai par sevi. Iedomīgi. Nekaunīgi. Viltīgi.  Var būt ļauni un stulbi pat neskatoties uz daudzām apgūtām un iemācītām lietām.  Raksturīga mehāniska pieeja. Sociāli, emocionāli un enerģētiski vampīri; sabiedrības parazīti. Galvenās metodes: draudi, šantāža, primitīvs spēks (jūtoties personiski drošiem) vai meli, izlikšanās, liekulība (ja jūt kaut mazāko personisko apdraudējumu).

16. Egocentriski orientētu cilvēku raksturojums

– Patērē daudz, rada maz vai nemaz
– Neremdināma apetīte; jo vairāk saņem, jo vairāk vajag
– Jūt apmierinājumu no sava priviliģētā, virs citiem paaugstinātā  stāvokļa (bieži jūtas labi, ja citiem ir slikti)
– Jūtas slikti, ja visapkārt citiem ir labi

Egocentriķi rada apstākļus, kas vairo egocentriķus.

Neapvaldīta egocentriķu neremdināmā apetīte ir spējīga iznīcināt jebkuru sabiedrisko iekārtu!!!

17. Sabiedrības attīstības aksiomas

Sab_aksiomasSabiedrības izaugsmi raksturo: altruistu skaits, altruistu sabiedriskā ietekme, sabiedrības kā sistēmas altruiskuma līmenis, sabiedrības elementu (“svārstīgo”) altruiskuma līmenis. Jo vairāk altruistu, jo labāk!

– No altruistiem vislielākā mērā ir atkarīga jaunu ideju rašanās, darbības efektivitāte, labklājības pieaugums, kopējo resursu palielināšanās
– Altruistiem ir garīga, uz kopējo labklājību orientēta darbības motivācija. Altruistus demotivē viss, kas atbalsta netaisnību, egocentrismu, posta un nelaimju vairošanu.
– Egocentriķi, pārņemot vadību, rada apstākļus, kas demotivē altruistus un vairo egocentrismu, kas samazina kopējo resursu daudzumu, kas vēl vairāk demotivē altruistus, kas vēl vairāk samazina resursus (iestājas negatīvā spirāle), kas saasina egocentriķu savsatarpējo cīņu par resursiem, kas beidzas ar sistēmas attīrīšanos un atdzimšanu (ja pie teikšanas nonāk altruisti) vai arī pašiznīcināšanos.

18. Pašreiz notiekošais
Pasreiz_notiekosais

19. Vienīgā iespējamā konservatīvā koncepcija

– Lietu kārtība jānosaka altruistiem
– Visiem spēkiem sabiedrībā jāveicina altruisms («svārstīgie» jāizaudzina maksimāli altruistiski un jāorientē altruistiskā gultnē)
– Jāslāpē egocentriķi un egocentrisms
– Ar laiku jācenšas izskaust arī egocentriķus

Ideāls gala rezultāts: Visi sabiedrības locekļi ir altruisti!!!

20. Altruistisku sabiedrisko iekārtu nosaukumi

Sociālisms: Sabiedriskā iekārta, kurā lietu kārtību nosaka altruisti un kurā vairākumu mēģina padarīt maksimāli altruistiskākus.

Komunisms: Altruistu sabiedrība. Visi ir altruisti.

21. Egocentriski sabiedriskie veidojumi: Acīmredzamākie un nozīmīgākie no neredzamajiem.
Egocentriku_org

22. Iespējamais spēku samērs
Speku_samers2
23. Izredzes

Homoseksuālisti > “Normālie” egocentriķi

Homoseksuālisti:
– Daudz brīva laika
– Nav īpašas dzīves jēgas (tādēļ meklē un «piesūcas» idejām)
– Precīzi, uzcītīgi, pedantiski
– Konsekventi
– Nekas nesaista un netur (tāpēc nav nekas svēts un raksturīga īpaša nežēlība)

“Normālie” egocentriķi:
– Ideoloģiska un morāla nekonsekvence (selektīva netikumu atbalstīšana)
– Daudz laika prasa ģimene
– Ir vismaz kaut kas svēts (ģimene, radinieki, kaut kādas vērtības)

24. No kurienes viņi rodas?

No tradicionālās sabiedrības!!!
Viņi ir tradicionālās sabiedrības darbības sekas, nespējas sekas, karma.

Jāpārtrauc zāģēt zars, uz kura sēž! Jāpārtrauc spļaut akā, no kuras dzer!

Tradicionālai sabiedrībai jālabojas, vai arī no viņas radušies kropļi to aprīs un iznīcinās!

25. Vienīgā iespējamā konservatīvā koncepcija

– Lietu kārtība jānosaka altruistiem
– Visiem spēkiem sabiedrībā jāveicina altruisms («svārstīgie» jāizaudzina maksimāli altruistiski un jāorientē altruistiskā gultnē)
– Jāslāpē egocentriķi un egocentrisms

Sociālisms: Sabiedriskā iekārta, kurā lietu kārtību nosaka altruisti un kurā vairākumu mēģina padarīt maksimāli altruistiskākus.

Komunisms: Altruistu sabiedrība. Visi ir altruisti.

********************

P.S.
Lekcijā kā konservatīvā politiķa piemērs ir minēts Aivars Lembergs. Pēdējie notikumi ap Stambulas konvenciju rāda, ka šāds Lemberga vērtējums var būt arī stipri kļūdains.

Prezentācijas failu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/download/dt7v3gcdjw84c36/Tradicionalas_vertibas2.ppt

Ivars Prūsis
/ 30.11.2012; 02.07.2016/

Šis ieraksts tika publicēts Aktualitātes, Teorētiskas pārdomas, Videolekcija. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s